Almit

Grunden för låga produktionskostnader,
genom högsta prestanda, driftsäkerhet, solid och jämn kvalitet.

En av förklaringarna till framgången är att Almit konkurrerar med kvalitet - inte med pris.
De företag som inte inser att rätt lödtenn och lodpasta kan höja kvaliteten och sänka kostnaderna, kommer aldrig att köpa Almit.
Nyckeln till kvaliteten ligger i det utvecklingsarbete som Almit ständigt bedriver i nära samarbete med några av de mest namnkunniga elektronikföretagen. Detta har gett företaget en djup, praktisk kunskap om industrins behov och önskemål.

 

Blyfritt
Blyfritt
Lodpasta
Lodpasta
Trådtenn
Trådtenn
Flussmedel
Flussmedel