Almits blyfria produkter 


Almit, vår japanska leverantör av lodmaterial, började tillverka blyfria lod redan 1956. Almit är ursprungligen ett kemiföretag som specialiserat sig på utveckling av flussmedel för olika lödprocesser. Denna erfarenhet har gjort att Almit idag är Sveriges mest använda SnPb lodpasta. Japan är världsledande när det gäller att använda blyfritt lod och Almit är en av de största leverantörerna av blyfritt lod till den japanska och europeiska elektronikindustrin. Flera svenska och tyska företag använder i dag Almits blyfria lod i högvolymtillverkning. På grund av dess förmåga att förenkla lödprocessen, genom sin extremt jämna kvalitet och goda vätförmåga.
   
Blyfritt - Inga konstigheter.pdf (2 247kB)

 

LODPASTOR
Legerings
namn
Partikel
storlek *
Klass Fluss Namn Legering Smält
temp.°C
Flytande
temp.°C
Kommentar
LFM-48 ** U,W,X ROL1 TM-HP Sn96,5Ag3,0Cu0,5 217 220 Standard SAC legering
LFM-48 U,W ROL1 SUC-UI Sn96,5Ag3,0Cu0,5 217 220 Low voiding, mindre flussrester
LFM-48 U,W ROL1 GT(R) Sn96,5Ag3,0Cu0,5 217 220 Mkt bra vätning, lång öppentid
LFM-48 U,W ROL0 NH-IMT Sn96,5Ag3,0Cu0,5 217 220 Mkt bra tryckegenskaper, halidfri
LFM-14 ** U,W,X ROL1 TM-HP Sn95,8Ag3,5Cu0,7 217 218 Vanlig i USA
LFM-48 U,W,X ROL0 MHS-30 Sn96,5Ag3,0Cu0,5 217 220 Inga Halider
LFM-31 U,W,X ROL1 MHS-32 Sn89,0Bi3,0Zn8,0 190 199 Zinklegering för konsumentprodukter
LFM-82 U,W,X ROL1 TM-HP Sn88,0Ag3,5Bi0,5In8,0 194 206 Indium legering
*
U=10-25µm, W=20-38µm, X=25-45µm

**

JP PAT. No. 3027441, US PAT. NO. 5527628, US PAT. No. 4879096
Almit har licensavtal för dessa patent.

TRÅDTENN
Lämpligt för handlödning och bättringslödning på telekomprodukter
Produkttyp Legerings
namn
Klass Legering Smält
temp.°C
Flytande
temp.°C
Kommentar
KR-19SH RMA LFM-48 REL1 Sn96,5Ag3,0Cu0,5 217 220 RMA klassificerad
BT-19 LFM-48S REL1 Sn96,5Ag3,0Cu0,5 +a 217 220 No-Clean för blyfritt
SR-38 LFM-48S REL1 Sn96,5Ag3,0Cu0,5 +a 217 220 Bra vätning, no clean

SR-38

LFM-22S

REL1

Sn99,3Cu0,7 +a 227 227 No clean utan silver

Lämpligt för kablagelödning och lödning på enklare kretskort
Produkttyp Legerings
namn
Klass Legering Smält
temp.°C
Flytande
temp.°C
Kommentar
SR-37 LFM-48 REM1 Sn96,5Ag3,0Cu0,5 217 220 Löder på Nickel
SR-34 SUPER LFM-48 REM1 Sn96,5Ag3,0Cu0,5 217 220 Punktlödning
Gummix 19 LFM-48 ORM1 Sn96,5Ag3,0Cu0,5 217 220 Mjuka flussrester
Gummix SB RMA LFM-48 ORL1 Sn96,5Ag3,0Cu0,5 217 220 Laser, softbeam
G14 LFM-48 REM1 Sn96,5Ag3,0Cu0,5 217 220 Minivåglödning

SPECIALTENN
Produkttyp Legerings
namn
Klass Legering Smält
temp.°C
Flytande
temp.°C
Kommentar
SR-37 LFM-48S REM1 Sn96,5Ag3,0Cu0,5 +a 217 220 För minskat spetsslitage
SR-37 LFM22S REM1 Sn99,3Cu0,7 +a 227 227 Bra vätning utan silver
SR-34 LFM-41 REM1 Sn97,7Ag0,3Cu2,0 217 270 För minskad kopparreduktion

SOLIDTRÅD OCH TACKTENN
Legerings
namn
Legering Smält
temp.°C
Flytande
temp.°C
Kommentar
LFM-48H Sn96,5Ag3,0Cu0,5 217 220 Avsett för lödgrytor.
Förtenning av tråd och komponentben etc.
LFM-59H Sn97,0Cu3,0 227 312 För minskad kopparreduktion
LFM-62H Sn96,5Cu3,0Ni0,5 228 394 För minskad kopparreduktion av tunna trådar, 50µm