Solid och jämn kvalitet tillsammans med bästa vätbarhet är nyckeln till Almits framgångsrecept för lodpasta. Almit använder de renaste råmaterial och kemikalier och en extremt jämn selektering av lodpartiklarna i pastan för att garantera att pastan aldrig varierar i prestanda. Det betyder ett perfekt tryckresultat med samma mängd lodpasta i aperturerna efter varje tryckning utan förändringar av inställningar i tryckaren.

Almit lodpasta

 
Almit lodpasta.

 

Produktnamn Partikel-
storlek µ
Smält
temp.°C
Flytande
temp.°C
Legering Fluss-
mängd %
Viskositet

HM1 RMA -serien, tvättfri
Lodpastor för rakeltrycknig.
Sn62Ag2 HM1 RMA V14L 25-45 179 179 Sn62Ag2Pb36 9,5 18-22

Överensstämmer med RMA standard. För tvättfria fluss enligt J-std. Hårda transparenta -färglösa flussrester. Motverkar silverövergång.

Sn62Ag2 HM1 RMA V16L 20-38 179 179 Sn62Ag2Pb36 10 18-22
Som ovan, men med mindre partiklar.

Speciallegeringar
Sn63 HM1 RMA V14L 25-45 183 183 Sn63Pb37 9,5 18-22
Samma som ovan, eutectisk legering.
SJ-7 HM1 RMA V14L 25-45 179 187 Sn62Sb0.5
Ag3Pb34,5
10 18-25
Höghållfasthetstenn. Lödfogen 3-4 gånger starkare än Sn 63.
SJ-3Bi HM1 RMA V14L 25-45 171 181 Sn57Sb0.5
Ag1,5Bi3 Pb38
9,5 18-25
Lågtemperaturtenn, för CSP/BGA.
Sn63 ,SJ-7, Sj-3bi är ej lagervara i Europa. Tillverkas mot kundorder

Lodpastor för kasettryckning,
typ DEK-proflow, MPM-Rehopump.
Sn62Ag2 HM1 RMA V14LH 25-45 179 179 Sn62Ag2Pb36 9,5 22-28
Speciallodpasta för kasettryckning.
Sn62Ag2 HM1 RMA V16LH 20-38 179 179 Sn62Ag2Pb36 9,5 22-28
Som ovan. Men med mindre partiklar. Finns även i 850g proflow-kasetter.

SSHA -serien, tvättfri
Hartsbaserad med förhöjd aktivitet,
(ej RMA godkänd)
Sn62Ag2 SSHA-SN 25-45 179 179 Sn62Ag2Pb36 10 18-22
Högt SIR- värde, utmärkt tryckresultat, minimal blödning/kladd och utflytning. Minskar mängden resta komponeter. ”Tomb stoning” Utmärkt vätning på Au and OSP utvecklad för BGA /CSP.
Sn62Ag2 SSHA-SN 20-38 179 179 Sn62Ag2Pb36 10 18-22
Som ovan men med mindre partiklar. Tillverkas mot kundorder.

HA-serien RA typ
Tvättning rekommenderas.
Sn63 HA2 RA 25-45 183 183 Sn63Pb37 9,5 18-25
Högaktivitets fluss. Tillverkas mot kundorder.

Lodpastor för dispensering
Sn62Ag2 HM1 RMA V14L 25-45 179 179 Sn62Ag2Pb36 12 8-14
Tvättfritt. Tillgänglig i 25g, 40g eller 100g tuber.
Sn62Ag2 HM1 RMA V16LM 20-38 179 179 Sn62Ag2Pb36 12 8-14
Tvättfritt. Tillgänglig i 25g eller 40g tuber.