Snabbare vätning –solid och jämn kvalitet och specialanpassad tillverkning gör Almits trådtenn till en obestridd global ledare när det gäller manuell och automatisk lödning. Almit använder de renaste råmaterial och kemikalier vid tillverkningen av tenn och flussmedel. Tillsammans med sin extremt noggranna tillverkningsprocess borgar detta för garanterat jämna lödegenskaper på varje mm av tennrullen rulle efter rulle.

Almit trådtenn

 
Almit trådtenn

 

Produktnamn Flusshalt Diameter Legering
sammansättning
Smält
temp.°C
Flytande
temp.°C

RMA Fluss Tvättfritt
KR 19 SH RMA P2 (2.5%)
P3 (3.5%)
1,6mm 1,2mm 1,0mm 0,8mm 0,65mm 0,5mm 0,3mm Sn60Pb40 183 190

RMA enligt J-std, perfekt vätning utan extra flusstill- skott. Garanterat tvättfria färglösa flussrester. Mycket lämpade för robotapplikationer. Stänkfritt.
Finns även med flusshalt 1.5 , 4.5 %. Dessa varianter är ej lagervara.

KR 19SH Ag2 RMA P2 (2.5%)
1,6mm 1,2mm 1,0mm 0,8mm 0,65mm 0,5mm 0,3mm Sn62Ag2Pb36 179 190

RMA enligt J-std, perfekt vätning utan extra flusstill- skott. Garanterat tvättfria, färglösa flussrester. Mycket lämpade för robotapplikationer. Stänkfritt.
Finns även med flusshalt 1.5%, 3.5% och 4.5%. Dessa varianter är ej lagervara


RA Fluss
HR 19 M P2 (2.5%) 1,6mm 1,2mm 1,0mm 0,8mm 0,65mm 0,5mm
Sn60Pb40 183 190

Tvättfria flussrester men ej RMA standard. Transperenta,färglösa flussrester. Väter på Ni, Pd, Be och rostfritt. Extremt lite stänk av fluss och tenn.
Finns även med flusshalt 1.8% och 3.5 %. Dessa varianter är ej lagervara
.

KR 19 60A P2 (2.5%) 1,6mm 1,2mm 1,0mm 0,8mm 0,65mm 0,5mm Sn60Pb40 183 190

RA fluss enligt J-std, bra vätförmåga även på Ni, och rostfritt stål. Enkel konsumentelektronik och reläer, kontakter, fordonskomponenter etc.
Finns även med flusshalt 1.8% och 3.5 %. Dessa varianter är ej lagervara.


Speciallegeringar
KR 19 50A Cu P2 (2.5%) 1,0mm 0,8mm Sn50Cu1,
5Pb48,5
181 221

Motverkar kopparövergång.

KR 19 SJ-7 P2 (2.5%) 1,6mm 1,2mm 1,0mm 0,8mm 0,65mm 0,5mm Sn62Sb0,5
Ag3 Pb34,5
179 187

Extra stark lödfog, 3 gånger starkare än Sn 63 legering.

KR 28 P2 (2.5%) 1,2mm Sn81Pb19 280 305

Hög temperatur, tenn.

KR 15 P3 (3.5%) 0,65mm 1,0mm Sn43Bi14
Pb43
135 165

Låg temperatur, tenn.

Gummix-19 P2 (2.5%) 1,6mm 1,2mm 1,0mm 0,8mm 0,65mm Sn60Pb40 183 190

Mjuka flussrester som ej lossnar. Extremt lite stänk av fluss och lod.
Finns även som RMA och som ”Soft Beam” laser tenn.