Lynx
Mikroskop med optisk bildskärm

Lynx optiska bildskärm skapar maximal rörelsefrihet. Genom ett avancerat optiskt system projiceras den tredimensionella stereobilden i utrustningens bildskärm. Skärpan är fullt jämförbar med de bästa okularmikroskopen, samtidigt som de ergonomiska fördelarna innebär att arbetet blir mindre tröttande och risken för förslitningsskador minskar. Justeringar av utrustningen behöver inte göras mellan olika operatörer. Vid t.ex. utbildning skapar detta möjlighet för olika personer att diskutera det man ser i mikroskopet. För användare med glasögon är naturligtvis Lynx förträfflig. Avståndet mellan ögonen och bildskärmen gör att man gärna behåller glasögonen på. Eftersom det är enkelt att använda Lynx kommer man snabbt igång med arbetet. Man använder gärna mikroskopet ofta och i långa perioder utan att det känns tröttande.. Detta resulterar i att arbetet blir noggrant utfört och produktiviteten ökar.

  • Optimal ergonomi och frihet - du kan variera huvudposition
  • Frihet att kunna bära glasögon
  • Ögonen inställda på normalt läsavstånd
  • Hög upplösning
  • Hög kontrast
  • Verklig färgåtergivning
  • Stereobild
  • Zoomförstoring 3,5 - 60X
  • Möjliggör förbättrad produktivitet

Lynx med bildvinklingsenhet

LYNX BildvinklingDetaljer som kan vara svåra att upptäcka när man tittar rakt uppifrån framträder ofta tydligt när de betraktas från sidan. Därför har Vision Engineering tagit fram en bildvinklingsenhet som gör det möjligt att se "runt hörn". Detta kan man ha användning för inom en rad olika områden. Vid avsyning av elektronik går det att se komponenter och lödningar från sidan utan att vinkla kretskortet. Man kan se väggarna i ett hål och vid dokumentation med kamera monterad på utrustningen upplevs en tredimensionell bild. Bildvinklingsenheten är många gånger ett ovärderligt tillbehör.

Fakta
Vikt 18 Kg
Nätspänning 230 V / 50 Hz
Belysning: Hallogen
Förstoringsgrader 3,5x – 120x
Arbetsavstånd: 45mm - 127mm
 
Dokumentation

lynx_led_brochure_v141_english.pdf
LynxLED_Datasheet_v11_English.pdf

 

Lynx-applikationer

Elektronik
Design och tillverkning av kretskort
Hybrid- och flexkretsar
Halvledartillverkning
LCD displayer
Wire-Bond inspektion
Lödning och montering
Mekanik
Mikrosektioner
Yt-avsyning
Sprick-avsyning
Diamantverktyg
Formverktyg
Laboratorium Medicin
Bakterieodlingar
Svampodlingar
Cellförändringar
etc
Plast / Gummi
Formsprutade och gjutna plastdetaljer
Råmaterialkontroll
Övrigt
Tillverkning av medicinska verktyg etc
Fiberoptik
Konserveringsarbeten
Kristallavsyning