Hawk - Mätmaskin
Hawk - Mätmaskin
Hawk med QC5000

Hawk är ett beröringsfritt mätsystem som erbjuder mycket hög noggrannhet vid mätning av komplexa detaljer oavsett vilket material de är tillverkade i. Det finns en rad utrustningsalternativ, allt från 2-axligt system till helautomatiskt 3-axligt med kantavkänning.

Den anpassningsbara designen gör att Vision Engineerings produkter används inom ett flertal industrier och laboratorier världen över. Möjligheten att skräddarsy utrustningarna gör att användaren kan specialanpassa utrustningen när den köps in eller komplettera med tillbehör allt eftersom behovet uppstår.

Noggranna mätningar på oregelbundna detaljer kräver en skarp bild med hög upplösning och kontrast. Det krävs även hög precision på utrustningens övriga delar för att repeterbarheten skall vara god. Vision Engineerings kunnande om optik och mekanik säkerställer högsta möjliga nivå på spårbarhet, repeterbarhet och noggrannhet.

Hawk med QC200