Eagle Eye Snake Scope

Eagle Eye och Snake Scope

Eagle Eye är ett komplett system som består av en handenhet med monitor och joystick för styrning av kamerahuvudet. Kamerahuvudet är placerat längst fram på en böjlig slang. Eagle Eye är ett ergonomiskt utformat videoendoskopsystem som endast väger 3000gram inkluderat digital kontrollenhet. I kotrollenheten finns möjlighet att justera färger, ljus m.m.
Eagle Eye är designad för inspektionsarbete inuti rör, håligheter eller svåråtkomliga detaljer, delar i tätt packade utrustningar eller när något är svårt att komma åt för inspektion.

Snake Scope kopplas till monitor alternativt dator på samma sätt som Flexia C1. Även i Snake Scope är kamerahuvudet placerat längst fram på en böjlig svanhalsarm. Armen kan fås i längderna 1-10 meter.

Mer information om Flexibla Endoskop.


Exempel på applikationer:
Flexia Borescope Flexia Borescope