DELOLUX UV-lampor och Blåljus-lampor

Den nya generationens LED-lampor så väl som konventionella urladdningslampor möjliggöra enkel och tillförlitlig härdning av UV-lim och blåsljus-lim.
Emissionsspektra är särskilt anpassade för blåljus- och UV-lim. De intensiteter härdningslamporna genererar medger mycket snabba processer samt tillförlitliga och reproducerbara resultat.
DELOLUX 80: DELOLUX 80 Högintensiv LED-ljuskälla för härdning av små limfogar. DELOLUX 50:
DELOLUX 50 Högintensiv punktljuskälla
DELOLUX 20:
DELOLUX 20 LED arealampa
DELOLUX 04:
DELOLUX 04
Punktbelysningslampa med ljusledare
DELOLUX 03:
DELOLUX 03
Inbyggd arealampa med extern strömförsörjning avsedd för stationärt bruk
DELOLUX Control:
DELOLUX Control
Ljusintensitetsmätare