Dispenseringsenheter & Tillbehör - DELOMAT

Man kan lätt dispensera DELOs lim med hjälp av en DELOMAT tillsammans med process/lim specifika tillbehör. Från enstaka till flera arbetsstationer i delvis eller helt automatiska lägen och kan lätt integreras i alla produktionsmiljöer. Tillbehörsutbudet för DELOMAT inkluderar: Membrandispenseringsventil, ”Constriction Tube” ventiler, trycktank, Euro Cartridge-hållare och fotpedaler.

 

DELOMAT100 - Kompakt Dispenseringssystem

För användning vid manuell, halv- eller helautomatisk arbetsstation Universell dispensering från trycktank Eurocartridge eller små sprutor. Olika dispenseringstider kan programmeras I kontrollpanelen, eller väljas för varje dispenseringscykel med hjälp av extern styrning. Vakuum för lågviskösa material I små sprutor för att förhindra efterdropp.

 

DELOMAT400 - Programmerbart Dispenseringssystem

Med alla DELOMAT 100 fördelar med extra flexibilitet. Med möjlighet till fyra olika lim alternativt fyra arbetsstationer Lätt programmering av dispensering, cykel- och väntetider för fyra kanaler. Separat kontroll för tryckluftsutgångar för t.ex. rundbord luftcylindrar, etc.

 

Ladda ner PDF Datablad (368Kb)

 

DELO-DOT – Mikrodispenseringsventil, Jetting

Klicka för Animation! DELO-DOT erbjuder tre metoder för dispensering med bara en enda ventil

  • * Jetting - beröringsfri dispensering av fritt flygande droppar (punkter) av lim
  • * Beröringsfri dispensering av lim för ingjutning
  • * Konventionell dispensering med hjälp av en nål

Jetting har unika fördelar jämfört med konventionell nåldispensering. Jetting gör det möjligt att upprätthålla ett fritt utrymme på upp till 20 mm mellan ventil och komponenter, vilket effektivt förhindra en kollision med komponenter. Det krävs ingen rörelse längs z-axeln som är nödvändigt med nål dispensering, vilket sparar tid och kostnader.

Ladda ner PDF Datablad (328Kb)