DELO - PHOTOBOND

Ett UV- & ljus-härdande akrylatlim, 1-komp lösningsmedelsfritt lim som härdar med blåljus(400-450nm) eller UV-ljus (320-400nm). Typiska applikationer där akrylatlim lämpar sig är bl.a. limning, försegling och täckning på plast, glas och metall.

Eftersom Akrylatlim är mycket flexibla med upp 300% utvidgning innan brott kan de kompensera för inbyggda spänningar samt spänningar som limfogen utsätts för. Photobond UV-lim är ideala för glaslimning och förseglingsapplikationer eftersom de är optiskt klara efter härdning. De är också lämpliga i elektroniska applikationer där snabba härdtider krävs eller för applikationer som kräver flexibla förbindningar.

Det är möjligt att härda genom genomskinliga plaster och tjocka limlager med Photobond. Detta på grund av att synligt ljus inte filtreras lika mycket som UVA-ljus. Härdning inom några få sekunder. Viskositet kan fås från 100 to 50,000mPa·s.

pdf.gif Photoobond (Selection chart)
Product
pdf.gif
Viscosity
[mPas]
Elongation
at tear [%]
Caracteristics   Good bonding materials/applications
400 3500 4.5 Colourless, dry surface,  Glass/glass, glass/metal, glas/plastic, plastic/plastic Light curing acrylate  
4302 100 90 Excellent capillary action, colourless   Good for glass bonding   UV curing acrylate  
4436 350 250 Rapid cure time Universal use, bonds a wide range of materials Light curing acrylate  
4442 650 300 Flexible    USP Class VI Certification   Light curing acrylate  
4468 7000 thix 200 Colourless, tough & stress resistant Glass/metal Light curing acrylate  
4494 20000 thix 160 Tough, hard, run resistant Plastic & glass Light curing acrylate  
4496 17000 thix 300 Yellowish, run resistant, flexible    Good for sealing   Light curing acrylate  
4497 30000 thix 200 Milky, dry surface Universal usage Light curing acrylate  
AD413 30000 thix 200 Milky, dry surface Universal usage Light curing acrylate  
AD414 30000 thix 200 Milky, dry surface Universal usage Light curing acrylate  
AD494 50000 310 Milky, Very flexible, Steady   Universal useage, for bonding of dissimilar materials   UV / light curing acrylate    
GB310 100 4 Excellent capillary action, colourless Very high glass strength UV curing acrylate  
GB345 1500 40 Colourless/Clear,    Glass/glass, glass/metal, glas/plastic   UV curing acrylate  
GB368 5700 17 Glass to glass, plastic or metal bonding, UV curing acrylate  
PB437 8000 thix 110 Colourless/Clear, fast curing   Excellent for plastics, also for glass and metals    UV / light curing acrylate