Säkerhetsdatablad

Ett säkerhetsdatablad (SDB) är ett hjälpmedel för att överföra väsentlig riskinformation från leverantören till mottagaren av en kemisk produkt. SDB skall ge information om kemiska produkters egenskaper och effekter rörande säkerhet, hälsa och miljö. Upplägget av SDB följer en standard med 16 punkter, ordningsföljden skall vara den samma oavsett utgivningsspråk.


Beställningsformulär

Vänligen fyll i nedanstående formulär så skickar vi efterfrågat säkerhetsdatablad snarast möjligt.

Skicka SDB via:
e-mail Fax Brev

Jag önskar SDB på följande produkter:

*Namn
Titel
Företag
Adress
*E-mail
Telefon
Telefax