weller.gif (2723 bytes) Lödspetsar till minilödpennorna MLR-20, MLR-21 och MPR-30

MT-Sortimentet har utgått!

Använd adapter med spetshylsa artikelnr: 5 44 121 99.
Med hjälp av denna adapter kan samtliga spetsar i LT-Serien användas till lödpennorna
MLR-20, MLR-21 och MPR-30.

5 44 121 99 Adapter MT->LT

Adapter MT->LT