weller.gif (2723 bytes) Lödspetsar (WTA-serien) passar till pincett-pennan WT-50 och WTA-50
Typ Bredd Artikel nr. Komponent

WTA-1
1.0 mm
5 44 141 99 Chip 0405-1805, SOD80, MELF

WTA-1S
0,5 mm
5 44 145 99  

WTA-2
3,0 mm
5 44 146 99 Chip 1808-1812, SOD87, SOT23, SOT143, SOD89

WTA-3
6,0 mm
5 44 147 99 SOT192, SO4-SO8

WTA-4
12,5 mm
5 44 143 99 SO14, SO16, SOJ14, SOJ16

WT-5
18,5 mm
5 44 144 99 SO20, SO20L, SOJ20

WT-11
1,0 mm
5 44 150 99 vertikal anv.

WTA-12
3,0 mm
5 44 153 99 vertikal anv.