WDC
WDC Lödspetsrengörare för torr rengöring

Wellers lödspetsrengörare WDC erbjuder möjligheten att rengöra lödspetsarna "torrt"
till skillnad från konventinell rengöring med en fuktig svamp. Vid torrengöring undviks
den temperaturchock som åstadkoms då man drar den varma lödspetsen i en fuktad
svamp. Denna temperaturchock kan orsaka mikrosprickor i spetsens tunna skydds-
skikt och därmed förkorta spetsens livslängd väsentligt.

Vidare har torrengöringen även den fördelen att spetsen vid användning av blyfritt
lod inte blir helt befriad från lod vid rengöringsmomentet. Skillnaden i ytspänning mellan
blyfritt och blyat lod gör att spetsen blir "för ren" vid användning av svamp. Resultatet
blir då att den vätbara ytan på spetsen snabbt oxiderar.

WDC levereras komplett i ett antistatiskt ställ med metalltrassel som sedan kan bytas
vid behov. (Artikelnummer: 5 13 840 99 - 2-pack)

TIPS: Vid lödning i allmänhet och vid blyfri lödning i synnerhet rekommenderas även
regelbunden användning av spetsförtenning, sk. Tip Activator (5 13 031 99) för att
rengöra och återförtenna lödspetsen.

Artikelnummer 5 15 124 99
Pris 203:-