WDC2
WDC2 Lödspetsrengörare för torr rengöring passande till WDH-ställen

Wellers lödspetsrengörare WDC erbjuder möjligheten att rengöra lödspetsarna "torrt"
till skillnad från konventinell rengöring med en fuktig svamp. Vid torrengöring undviks
den temperaturchock som åstadkoms då man drar den varma lödspetsen i en fuktad
svamp. Denna temperaturchock kan orsaka mikrosprickor i spetsens tunna skydds-
skikt och därmed förkorta spetsens livslängd väsentligt.

Vidare har torrengöringen även den fördelen att spetsen vid användning av blyfritt
lod inte blir helt befriad från lod vid rengöringsmomentet. Skillnaden i ytspänning mellan
blyfritt och blyat lod gör att spetsen blir "för ren" vid användning av svamp. Resultatet
blir då att den vätbara ytan på spetsen snabbt oxiderar.


Artikelnummer 5 15 125 99
Pris 140:-